گزارش هفتگی هفته دوم خرداد ماه 1401 از بخشی ازاقدامات پهنه B شرقی چیتگر

بلوک N5

گزارش هفتگی تاریخ 7خرداد تا 12 خرداد از پیشرفت برخی ازبلوک های در حال ساخت پروژه پهنه B شرقی چیتگر تنظیم و منتشرمیگردد لازم به ذکر است گزارش روزانه عملکرد تک تک بلوک ها در کانال های اختصاصی به اعضای محترم ارسال شده است لیکن جمع‌بندی گزارشات روزانه به عنوان گزارشات هفتگی در پایان هفته نیز ارسال میگردد.

لینک دانلود گزارشات هفتگی هر بلوک⬇️⬇️

بلوک D1

بلوک D2

بلوک D3

بلوک N3

بلوک N4

بلوک N5

بلوک N6