قابل توجه مالکین محترم شهرک بزرگ مسکونی چیتگر (تمامی بلوک های پامچال ، ارکیده ، G3 ، G2 ، G1 و G4)

پیرو اوامر مدیرعامل محترم شرکت عمران آبشار اسپادانا به اطلاع می رساند : هرگونه تغییر نسبت به نقشه های اولیه در زمان تحویل واحد اعم از فضاهای داخلی واحدها ، تغییر در تاسیسات مکانیکی و الکتریکی واحدها و مشاعات ، مشاعات راه روها و لابی ، محوطه ونمای ساختمان و پارکینگ ها تا زمان اخذ اسناد تفکیکی واحدها ممنوع بوده و کلیه عواقب زمانی ، مالی و غیر مالی ناشی از تغییرات یاد شده که منجر به تعویق و یا عدم صدور پایان کار و به تبع آن صدور اسناد تفکیکی گردد بر عهده مالکین و هیئت مدیره آن بلوک خواهد بود.