به اطلاع ساكنين محترم برج های عظيم G2 و G4 واقع در شهرک مسكونی بزرگ چیتگر میرساند

با تلاش ، مداومت، استمرار و پیگیری مدیرعامل محترم شرکت عمران آبشار اسپادانا و ساير مسئولين ذيربط و همچنین همکاری صميمانه شرکت گاز منطقه ۱۵ ایستگاه های گاز برج های مسکونی G2 و G4 مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ راه اندازی و به شبکه اصلی گاز شهری متصل گرديد.

شايان ذكر است گاز فشار قوی موتورخانه برج های مسکونی مذکور تزریق و طی روزهای آتی مشعل و دیگ های موتورخانه با سوخت گاز راه اندازی ميگردد.