قابل توجه اعضاء محترم برج های N و D در پهنه B شرقی

برابر اوامر مديرعامل محترم شركت عمران آبشار اسپادانا جناب مهندس حسينی پور مبنی بر بازديد های دوره ای اعضاء محترم در راستای آگاهی و شفافیت در حوزه عملکرد پروژه ، مشاهده و مقایسه ميدانی چگونگی پیشرفت و روند ساخت و ساز برج خود طی چند ماه اخير مقرر گرديد ، از طریق واحد روابط عمومی شرکت از اعضاء محترم برج های مذکور به تفكيك هر برج ثبت نام و دعوت به عمل آید.
اعضاء محترم جهت بازديد مشخصات خود را اعم از (نام و نام خانوادگی ، شماره تماس و کد واحد) به پی وی ادمين محترم اعلام نمايند و يا باشماره ذيل ۴۵۷۱۴۶۱۲ تماس حاصل فرمايند.
بديهی است در صورت تكميل شدن ظرفیت بازديد ساير نفرات متقاضی شرکت در این بازدید به دوره بعد موكول خواهد شد.
لازم به ذکر است الويت با اعضاء محترمی خواهد بود كه تاكنون در هيچ كدام از بازديدهای دوره ای شركت نداشته اند.