به اطلاع اعضای محترم برج عظیم D2 می رساند

بازدید اعضاء محترم بلوک D2 به همراه مدیر اجرایی و سایر مسئولین و مهندسین پروژه در راستای نظارت و رصد بر چگونگی پیشرفت روند ساخت و ساز برج خود و همچنین مقایسه میدانی عملکرد بلوک نسبت به بازدیدهای دوره ای صورت گرفته پيش تر ، در مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ انجام گردید.

مدیر اجرایی پروژه جناب مهندس سلیمی با ارائه نمودار و تصاویر مقایسه ای به شرح اقدامات صورت گرفته و همچنين برنامه‌های آتی پروژه پرداخته و پاسخگویی سوالات اعضاء محترم بودند. مالكين محترم از طبقات منفی ازجمله پاركينگ و انباری ها،نمونه واحدهای اجرایی و…بازدید نمودند و مواردی همچون شکیل نمودن و بهینه سازی قسمت هايی از واحدها مورد رضایت و توجه اعضای محترم قرار گرفت. گفتنی است: مدبریت اجرایی پروژه بر هم پوشانی ساير جبهه های کاری در جهت تسريع فعالیت های عمرانی تاکید بسیار داشتند و از برنامه های شرکت در راستای اجرای به موقع تعهدات قلمداد نمودند.

با تشکر از زحمات عوامل و مسئولین اجرایی پروژه و همچنین نیرو بخشی و دلگرمی اعضای محترم.