قابل توجه اعضاء محترم برج های N و D

برابر اوامر مديرعامل محترم شركت عمران آبشار اسپادانا جناب مهندس حسينی پور مبنی بر بازديد های دوره ای اعضاء محترم در راستای آگاهی و شفافیت در حوزه عملکرد پروژه ، مشاهده و مقایسه ميدانی چگونگی پیشرفت و روند ساخت و ساز برج خود طی چند ماه اخير مقرر گرديد ، از طریق واحد روابط عمومی شرکت از اعضاء محترم برج های مذکور به تفكيك هر برج ثبت نام و دعوت به عمل آید.
اعضاء محترم جهت بازديد مشخصات خود را اعم از (نام و نام خانوادگی ، شماره تماس و کد واحد) به پی وی ادمين محترم اعلام نمايند و يا باشماره ذيل 45714612 تماس حاصل فرمايند.
بديهی است در صورت تكميل شدن ظرفیت بازديد ساير نفرات متقاضی شرکت در این بازدید به دوره بعد موكول خواهد شد.