بازدید مدیرعامل محترم بنیاد تعاون آجا از برج عظیم B3

روز شنبه يكم مرداد ماه 1401 جناب مهندس آقايی بلافاصله پس از مراسم كلنگ زنی اولین مرکز درمانی پزشکی مجموعه شهری بزرگ چیتگر از برج مذکور به صورت سر زده بازدید نمودند.

ایشان پس از بازدید از طبقات مثبت ، پاركينگ ها، واحدهای نمونه در حال اجرا، و… روند كار را مثبت ارزيابی کرده و اعلام رضایت نمودند . ايشان برافزايش تعداد نيروی انسانی همراه با حفظ كيفيت در اجرا تأكيد بسيار نمودند. وي افزودند: تمام تلاش و اهتمام مجموعه تحويل واحدها برحسب برنامه زمانبندی با اندک انحرافی جزئی و رفع موانع موجود در راستای اجرای تعهدات شرکت باشد.