به اطلاع اعضاء محترم برج عظیم N4 می رساند

بازدید اعضاء محترم بلوک N4 به همراه مدیر اجرایی و سایر مسئولین و مهندسین فنی پروژه و نمايندگان محترم اعضاء در راستای نظارت بر چگونگی پیشرفت روند ساخت و ساز و همچنین مقایسه میدانی عملکرد بلوک نسبت به بازدیدهای دوره ای پیش تر صورت گرفته، در مورخه ۱۴۰۱/۵/۱۲ صورت پذیرفت.
مدیریت اجرایی پروژه گفتند: با افزایش تعداد طبقات، هم پوشانی ساير جبهه های کاری از جمله دیوار چینی داخلی واحدها، آغاز به کار سیستم تاسیسات برج و… شروع خواهد شد كه در راستای آن شاهد افزایش نيروی انسانی در قسمت های مختلف برج خواهیم بود.
وی به موقعیت مکانی برج از جمله مجاورت به مرکز خرید بزرگ ایران مال و پارک هزار و یک شهر اشاره کرده و گفتند: یک سری شایعه پراکنی های بی اساس و كذب در کاهش ارزش افزوده سرمایه اعضاء تأثير بسزايی داشته كه در این راستا بازديد های دوره ای ميدانی به جهت آگاهی اعضاء محترم از پيشرفت پروژه از تدابير و اهم برنامه های شركت به دليل جلوگيری از هرگونه سودجويی فرصت طلبان و دلسرد نمودن اعضاء محترم می باشد. وی تصریح کردند: تمام اهتمام و همت شرکت تحویل واحدها در موعد مقرر می باشد زیرا عدم اجرای به موقع تعهدات هیچ ثمره ای غیر از پرداخت هزینه هايی همچون اجاره بهاء طبق دفترچه قرارداد، افزایش هزینه دستمزد پيمانكار، تورم مصالح و اقلام ساختمانی و… برای شرکت در بر ندارد.

در پايان بازديد به عمل آمده، اعضاء محترم از پاسخگويی دقيق و شفاف مسئولين پروژه تشكر و قدردانی نمودند.