قابل توجه اعضاي محترم طرح توانمند سازی چيتگر پهنه (D)

شروع عمليات اولين بتن ريزی فونداسيون به ميزان ( ۴۱۷۶ تن )ظرف ۴۸ ساعت در پهنه( D )

در مورخ پانزدهم و شانزدهم آبان ماه سال جاری حجم وسیعی از فونداسيون قطعه E واقع در پهنه D بتن ريزی گرديد. پارت اول به ميزان (۱۹۰۰/۸ تن) يا ۷۹۲ متر مكعب ظهر روز يكشنبه از ساعت ۱۲:۳۰ بتن ريزی شروع و تا ساعت ۲:۳۰ بامداد روز دوشنبه به طول انجاميد. پارت دوم نيز روز صبح روز دوشنبه به ميزان (۲۲۷۵/۲ تن) يا ۹۴۸ متر مكعب از ساعت ۱۰:۳۰ بتن ريزی قطعه مذكور شروع و تا ساعت ۲۱:۳۰ دقيقه به اتمام رسيد. بتن ريزی توسط پمپ دكل و پمپ زمينی توسط دو دستگاه بچينگ و با تلاش شبانه روزی مسئولين اجرايی پروژه صورت پذيرفت.