معرفی پروژه غدیر پرند

پیرو خبر معرفی و اطلاع رسانی پروژه های طرح ملی مسکن آجابه آگاهی میرساند:

پروژه غدیر در استان تهران در شهر جدید پرند: این پروژه یکی از پروژه های طرح ملی مسکن می باشد که در زمینی به مساحت ۴۳۵۷۶ متر مربع با زیربنای ۹۲۵۰۷ متر مربع در ۶۴۰ واحد در ۸۵ بلوک با میانگین ۸۷ متری واحد ها با مساحت مفید ۶۳۱۱۰ متر مربع می باشد، که عملیات اجرایی آن در حال انجام است.

گفتنی است یکی از ویژگی های این پروژه بخاطر شروع بکار مدت زمان طولانی نسبت به سایر پروژه ها، پیشرفت فیزیکی قابل توجهی شته که  هیچکدام از پروژه های طرح ملی مسکن به این حد نرسیده است.

برابر اعلام معاونت مسکن بتاجا، عملیات اجرایی پروژه در آبان ماه تداوم داشته و در این ماه سرعت اجراء فنداسیون و سقف ها و دیوارچینی طبقات در زون 2 افزایش داشته و اجراء گچ و خاک در این زون پروژه آغاز و عملیات اجرائی ساخت و نصب کانال کولر نیز شروع شده است . در مجموع پیشرفت مناسبی در پروژه داشتیم اقدام جهت عضوگیری بعمل آمده است. برابر برنامه زمانبندی تا پایان سال ۱۴۰۲ عملیات اجرایی آن به اتمام می رسد.

منبع: betaja.ir