به اطلاع اعضای محترم شهرک مسكونی بزرگ چيتگر می رساند

با همت تلاشگران عمرانی پروژه به ویژه مدیرعامل محترم شركت عمران آبشار اسپادانا جناب مهندس حسينی پور و ساير عوامل اجرايی اولين پارت بتن ريزی مگر ايستگاه آتش نشانی شهرک مذكور به متراژ ۱۰۰ متر مكعب در مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ آغاز گرديد.

يكی از مهم‌ترین خدمات عمومی در سطح شهرها ، خدمات امداد رسانی نظير آتش نشانی می باشد كه محل قرارگيری و چیدمان این خدمات تأثير بسزايی در نوع عملکرد و كيفيت خدمات رسانی دارد. گفتنی است: با توجه به شكل گيری و توسعه بافت شهرک احداث ساختمان ايستگاه آتش نشانی به عنوان يكی از مراكز مهم و حياتی خدمات رسانی ، با هدف پوشش سريع تر و مطلوب تر حوادث ناگوار و امداد و نجات ساكنين محترم شهرک انجام گرديده است.