جلسه هم اندیشی امور اجتماعی و اطلاع رسانی در بنیاد تعاون آجا

به گزارش معاونت اجتماعی و اطلاع رسانی بتاجا: در اجرای تدابیر امیر مدیر عامل محترم بنیاد تعاون آجا جلسه هم اندیشی امور اجتماعی و اطلاع رسانی به ریاست قائم مقام محترم بنیاد تعاون آجا و نمایندگان و کارشناسان معاونت های تخصصی و شرکت ها و موسسات تابعه روز شنبه دهم دی ماه در معاونت اجتماعی و اطلاع رسانی برگزارشد. در این جلسه به اهمیت و جایگاه شفاف سازی در انعکاس عملکرد بتاجا و اهمیت اطلاع رسانی، پاسخگویی بموقع و راهنمایی مناسب به اعضا و ذینفعان و لزوم مستند سازی پروژه های عمرانی و تهیه گزارشات برای رصد فعالیت های انجام شده از طرف مسئولین محترم آجا تأکید گردید. در ادامه جلسه،حاضرین به اقدامات انجام شده و مشکلات موجود و پیش رو نیز اشاره داشته و راهکارهای ممکن، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .