رئیس هیئت مدیره بنیاد تعاون آجا از پروژه غدیر شهر جدید پرند تهران بازدید کرد

به گزارش معاونت اجتماعی و اطلاع رسانی بتاجا: امیر سرتیپ محمودی رئیس هیئت مدیره بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران به همراه امیر حسینی قائم مقام بنیاد ، مهندس رنگاور مدیرعامل موسسه مسکن سازان و تنی چند از معاونین، مسئولین و مهندسان از روند اجرایی پروژه غدیر شهر جدید پرند تهران بازدید کردند . در این بازدید گزارش کاملی از روند کار و برنامه زمانبندی پیشرفت پروژه توسط مهندسان ارائه شد و امیر محمودی از روند برنامه ها و پیشرفت پروژه ابراز رضایت از مدیریت بنیاد تعاون آجا تشکر نموده و اظهار امیدواری کردند که این همت عالی ادامه تا در آینده نزدیک این پروژه به نتیجه مطلوب برسد. گفتنی است این پروژه در زمینی به مساحت ۴۳۵۷۶ متر مربع زیربنای ۹۲۵۰۷ متر مربع در ۸۵ بلوک و در ۶۴۰ واحد با میانگین ۸۷ متری با مساحت مفید ۶۳۱۱۰ متر بنا شده است تاکنون بیش از ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که برای کارکنان واجد شرایط آجا و نهضت ملی مسکن (طرح کوثر) واگذار خواهد شد.