قابل توجه اعضای محترم طرح توانمندسازی پهنه Dچیتگر

عملیات بتن ریزی فونداسیون قطعه E در پهنه D چیتگر به متراژ ۵۲۰ متر مکعب در تاریخ 1401.10.28 اجرا شد.

آقای مهندس فاتحی نماینده شرکت عمران آبشار اسپادانا گفت:
روز چهارشنبه ۲۸ دی ماه بتن ریزی پارت هفتم فنداسیون قطعه E در پهنه D چیتگر با حجم ۵۲۰ متر مکعب اجرا شده است که برابر تدابیر آقای مهندس حسینی پور هفته آینده نیز ۲ مرحله بتن ریزی با حجم ۷۰۰ مترمکعب و ۸۲۰ متر مکعب در دستور کار قرار دارد. گفتنی است قطعه E دارای ۳ بلوک شرقی، غربی و شمالی می‌باشد که ۱۵ هزار متر مکعب بتن ریزی لازم دارد. خاک برداری و اصلاح رمپ قطعه D نیز ادامه داشته و اصلاح رمپ قطعه C نیز انجام خواهد شد.