گزارش هفتگی هفته دوم اسفند ماه از بخشی ازاقدامات پروژه بزرگ چیتگر

گزارش هفتگی، هفته دوم اسفند ماه از پیشرفت برخی ازبلوک های در حال ساخت پروژه بزرگ چیتگر تنظیم و منتشرمیگردد لازم به ذکر است گزارش روزانه عملکرد تک تک بلوک ها در کانال های اختصاصی به اعضای محترم ارسال شده است لیکن جمع‌بندی گزارشات روزانه به عنوان گزارشات هفتگی در پایان هفته نیز ارسال میگردد.

گزارش هفته دوم اسفند ماه پهنه B شرقی:

گزارش هفته دوم اسفندماه d1

گزارش هفته دوم اسفندماه d2

گزارش هفته دوم اسفند ماه D3

گزارش هفته دوم اسفند ماه N1

گزارش هفته دوم اسفند ماه N2

گزارش هفته دوم اسفند ماه N3

کزارش هفته دوم اسفند ماه N4

گزارش هفته دوم اسفند ماه N5

گزارش هفته دوم اسفند ماه N6

گزارش هفته دوم اسفند ماه پهنه D