تحویل واحدهای مسکونی برج Q۱b پروژه شهید کشوری اصفهان

واحدهای مسکونی برج Q۱b آماده تحویل شد.

این برج مسکونی در ۱۸ طبقه و ۲۴۲ واحد مسکونی طراحی و توسط شرکت عمران آبشار اسپادانا در جوار سالن های بین المللی اصفهان احداث شده است.

مالکین محترم از ۱۳ اسفند ماه بر اساس جدول زمان بندی اعلام شده در تصاویر زیر می توانند برای تحویل واحد مسکونی خود به شرکت عمران آبشار اسپادانا مراجعه نمایند.

همراه داشتن مدارک مالکیت و شناسایی و دسته پک صیادی در زمان مراجعه الزامی است.

از اعضای محترم خواهشمند است زمان مراجعه خود را در جدول جستجو کرده و صرفا در زمان یاد شده مراجعه نمایید.