بازدید مدیرعامل محترم شرکت آب و فاضلاب استان تهران از منابع آب ۳۰ هزار متر مکعب بتاجا

بازدید مدیرعامل محترم شرکت آب و فاضلاب استان تهران ، جناب مهندس اردکانی از منابع آب ۳۰ هزار متر مکعب بتاجا
در راستای تحویل موقت منابع آب ۳۰ هزار متر مکعب بتاجا و در جهت کاهش تنش آبی منطقه و شهرک مسکونی چیتگر ، امروز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ مدیرعامل محترم شرکت آب و فاضلاب استان تهران ، از روند تکمیل عملیات باقیمانده بازدید بعمل آوردند.
شایان ذکر است کلیه لوله کشی و ساخت حوضچه‌ها و اتصال به خطوط اصلی آب ، اجرا ؛ تست و تحویل گردیده است و منابع مذکور آماده آبگیری و بهره برداری می‌باشند.