بازدید امیر محمودی و امیر آقایی از مجتمع بزرگ چیتگر

بازدید امیر محمودی ریاست محترم هیئت مدیره بنیاد تعاون آجا به همراه امیر آقایی مدیرعامل محترم بنیاد تعاون آجا و دکتر عسگرزاده از مجموعه چیتگر دوشنبه مورخ 4 اردیبهشت ریاست هیئت مدیره بتاجا و مدیر عامل بتاجا از پهنه D مجموعه چیتگر بازدید کردند. در این بازدید روند پیشرفت پروژه ، اقدامات پیمانکاران و حجم خاکبرداری و بتن ریزی انجام شده در این پهنه به اطلاع بازدید کنندگان رسید. هیئت بازدید به همراهی مهندس حسینی پور مدیرعامل محترم شرکت عمران آبشار اسپادانا از پهنه B شرقی نیز بازدید کردند. طی این بازدید گزارشی از نیروی انسانی فعال در پروژه های N و D، چگونگی اجرای پروژه های اسکلت فلزی و بتنی توسط معاونت طرح و برنامه و مدیریت اجرایی پروژه چیتگرارائه گردید. در ادامه، شرایط کاری و پیشرفت مناسب پروژه ها علی رغم دشواری های موجود به صمع و نظر هیئت بازدید کننده رسید. همچنین، ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل بتاجا از انبار مرکزی پروژه چیتگر بازدید نمودند. شایان ذکر است، مصالح مورد نیاز پروژه های N و D با وجود نوسانات ارزی با تدبیر لازم خریداری و به انبارها انقال داده شده است. امیر محمودی و امیر آقائی ضمن رضایت از روند پیشرفت پروژه ها بر اجرای تعهدات طبق زمان بندی اعلام شده تاکید نمودند. در پهنه B شرقی به دستور مهندس حسینی پور دو شیفت کاری فعال شده است و در صورت نیاز شیفت سوم نیز آماده فعالیت است. در پهنه B شرقی چیتگر 9 برج مسکونی توسط شرکت عمران آبشار اسپادانا مراحل اجرایی را پشت سر می گذارند.