اجرای پست برق 63 کیلووات چیتگر

در راستای اجرای زیرساخت های پروژه چیتگر، نیرو رسانی پست 63 کیلووات مجموعه چیتگر اجرا شد.

مطابق با توافقات صورت گرفته فی ما بین شرکت عمران ابشار اسپادانا وشرکت توزیع نیروی برق، پست برق 63   کیلووات مجموعه چیتگر و نیرو رسانی به پست مذکورروز جمعه مورخ 8/2/1402 اجرا شد.

طی هماهنگی های صورت گرفته با پلیس راهورو پیمانکاری فرا گستر بیستون و عوامل شرکت عمران آبشار اسپادانا و پس از مسدود سازی اتوبان خرازی غرب و کندرو اردستانی عملیات سیم کشی 2 مدار 63 کیلووات حد فاصل دکل های شماره 20 B الی 21 مربوط به خط 63 کیلو وات حد فاصل پست مهد آورد و پست برق پژوهان صورت پذیرفت .