بازدید نمایندگان پهنه B شرقی

به گزارش روابط عمومی شركت عمران آبشار اسپادانا:

روز چهارشنبه ۶ ام اردیبهشت ماه سال جاری جلسه ای با حضور مديرعامل محترم شركت عمران آبشار اسپادانا جناب مهندس حسينی پور به همراه مسئولين اجرايی شركت ، نمايندگان پهنه B شرقی و تعدادی از اعضاء محترم با هدف بررسی برنامه عملياتی پروژه طی سال جاری ، وضعيت موجود و نحوه عملكرد شركت در سال گذشته در محل پروژه بزرگ چيتگر برگزار گرديد.

در اين نشست مديرعامل محترم شركت ضمن تبريک اعياد گذشته و آرزوی قبولی طاعات و عبادات ماه مبارک رمضان به اعضاء محترم گفت:

با توجه به جميع مسائل از جمله نوسانات قيمتی ، وضعيت و فشار اقتصادی موجود در کشور تمهیدات لازم انديشيده شده و در اين راستا اهداف ، بودجه ، زمان ، معيارهای موفقیت ، چالش های پيش رو و نتايج مورد انتظار طراحی و برنامه ريزی شده است.

وی عنوان كرد : تاخيرات حادث شده در دراز مدت باعث ايجاد يكسری انحرافات در برنامه زمانبندی پروژه گردیده كه الزاما با اجرای شيفت های دوم كاری بخش قابل توجهی از تاخيرات انباشته شده جبران پذير خواهد بود ؛ تجهيزات مورد نياز جهت اجرای فعاليت های شيفت های شبانه نيز آماده و پياده سازی گرديده است.

مديرعامل محترم شركت اظهار داشت : كليه آهن آلات سازه های فلزی (بلوک های D) خريداری و به كارخانجات تحويل داده شده است. در خصوص سازهای بتنی نيز (بلوک های N) بخش اعظمی از ميلگرد اين سازه ها  با تدابير مديرعامل محترم بنياد تعاون آجا امير آقايی در آغاز پروژه خريداری و دپو شده است.

در حال حاضر نيز  تهيه و تأمين ۲۰ هزار تن سيمان در سال جاری در دستور كار شركت قرار گرفته است.

وی خاطر نشان كرد : اجرای فعاليت های عمرانی موازی از جمله سفت كاری ، نازک كاری ، ديوارچينی و … بسيار حائز اهمیت بوده و در تسريع روند كار تأثير به سزايی دارد كه در اين خصوص تزريق نقدينگی مطلوبی به پیمانكاران جهت سرعت بخشی به روند اجرای كار تخصيص يافته است ؛ همچنبن قرارداد مربوط به اجرای تاسیسات برق و مكانيک بلوک های D منعقد گرديده و در خصوص بلوک های N نيز در دست اقدام و در اسرع وقت عمليات اجرايی آن آغاز خواهد شد.

در ادامه معاونت طرح و برنامه شركت در قالب نمودار پيشرفت پروژه  ؛  پیشرفت فیزیکی برج ها و سایر فعاليت های شركت طی سال گذشته را به صورت گزارش تصويری به اعضاء ارائه دادند.

شركت كنندگان حاضر در جلسه نيز به طرح ديدگاه ها و نظرات خود پرداختند.

 شايان ذكر است اعضاء محترم همراه مهندسين و كارشناسان اجرايی پروژه به صورت ميدانی از طبقات منفی بلوک ها ، نمونه واحدهای اجرايی ، دپوی متريال خريداری شده و … بازديد نموده و از آخرین وضعيت فنی اجرايی ، ماشين آلات ، مصالح مورد استفاده و همچنين نيروهای انسانی مستقر در پروژه مطلع و در خصوص مسائل جاری و پيشرفت فيزيكی پروژه به بحث و گفت و گو پرداختند.

گفتنی است : ۳ دستگاه پليسينگ بوم برای بلوک های N خريداری و به محل پروژه منتقل شده است ؛ خريد و تامين ۵ دستگاه ديگر نيز در حال نهايی شدن است. دستگاه پليسينگ بوم موجب تسريع بتن ريزی طبقات و در  پيشرفت فيزيكی برج های سرى N بسيار كارساز  و اثر گزار است.