محوطه سازی برج های مسکونی مجتمع بزرگ چیتگر

امروزه مجتمع های مسكونی بيشترين سهم ازساختمان های  شهری را به خود اختصاص داده اند و توجه به امر زيباسازی آن ها در ظاهر فضای شهري بسيار تاثيرگزار مي باشد. گسترش ساختمان های  مسكونی اهميت، كاربرد و نقش فضای سبز در فضاهاي شهري را بيش از پيش هويدا نموده است و ضرورت ايجاد این فضاها غير از سلامت جسمي از نظر رواني و اجتماعي  نيز بسيار اهميت دارد .بنابراین يكي از راه های مناسب در راستای ایجاد نشاط برای شهروندان تأمين فضای سبز و محوطه سازی در مجموعه های ساختمانی و آپارتماني است .فضاهاي سبز در مجتمع های مسكوني يك عنصر جذاب محسوب مي شود و باعث ایجاد ارزش افزود برای مالکان و سرمایه گزاران خواهد شد. در اين راستا شركت عمران آبشار اسپادانا با تيم هاي تخصصي و بر اساس مطالعات طرح ها و استفاده از مواد و مصالح جديد ، ايده ها و نيز بهره گيري  از مشاورين مجرب در سطح عالي همواره با در نظر گرفتن امکانات موجود سعى نموده بيشترين نو آوري را در ساخت ابنيه و محوطه سازی  داشته باشد و از این رو ارزش افزوده بسياري برای شهرك  مسكونی بزرگ چيتگر به ارمغان بياورد.