نصب پلیسینگ بوم در برج مسکونی N6

ورود و نصب پلیسینگ بوم برای دومین بار در پروژه بزرگ چیتگر بلوک (N6)

دستکاه پلیسینگ بوم جهت تسهیل در بتن ریزی از بوم های پرتابل توزیع بتن در محل هایی که امکان دسترسی به پمپ دکل نیست و پروژه تراکم ستون و سطح زیادی دارد همانند برج های سری N در پروژه مسکونی بزرگ چیتگر استفاده می گردد.

 این امر باعث افزایش سرعت کار و بالا بردن حجم بتن ریزی می شود

  خرید و تامین این دستگاه کارٱمد   برای کلیه برج های عظیم N در دست اقدام است و پیش از این برای بلوک N5 توسط شرکت عمران آبشار اسپادانا تهیه و به بهره برداری رسیده است.

پلیسینگ بوم یک فرایند به شیوه نوین جهت بتن ریزی می باشد که شرکت عمران آبشار اسپادانا از آن بهره گرفته است.