گزارش هفتگی تاریخ12 الی 19 اردیبهشت ماه 1402 از بخشی ازاقدامات پروژه بزرگ چیتگر

گزارش هفتگی، تاریخ 12 الی 19 اردیبهشت ماه 1402 از پیشرفت بلوک های در حال ساخت پروژه بزرگ چیتگر تنظیم و منتشرمی گردد. لازم به ذکر است اخبار روزانه پروژه ها در کانال های اختصاصی برای اعضای محترم ارسال شده است لیکن جمع‌بندی گزارشات پیشرفت فیزیکی روزانه به عنوان گزارشات هفتگی در پایان هفته ارسال می گردد.

پهنه B شرقی:

بلوک D1

بلوک D2

بلوک D3

بلوک N1

بلوک N2

بلوک N3

بلوک N4

بلوک N5

بلوک N6

پهنه D