گزارش ماهانه اردیبهشت 1402 از فعالیت های اجرایی در پروژه بزرگ چیتگر

گزارش ماهانه اردیبهشت 1402 از پیشرفت بلوک های در حال ساخت پروژه بزرگ چیتگر تنظیم و منتشرمی گردد. لازم به ذکر است اخبار روزانه پروژه ها در کانال های اختصاصی برای اعضای محترم ارسال شده است لیکن جمع‌بندی گزارشات پیشرفت فیزیکی روزانه به عنوان گزارشات ماهانه در پایان ماه ارسال می گردد.

گزارش اردیبهشت ماه پهنه D

گزارش اردیبهشت ماه پهنه B شرقی:

گزارش اردیبهشت ماه بلوک N1

گزارش اردیبهشت ماه بلوک N2

گزارش اردیبهشت ماه بلوک N3

گزارش اردیبهشت ماه بلوک N4

گزارش اردیبهشت ماه بلوک N5

گزارش اردیبهشت ماه بلوک N6

گزارش اردیبهشت ماه بلوک D1

گزارش اردیبهشت ماه بلوک D2

گزارش اردیبهشت ماه بلوک D3