گزارش ماهانه خرداد 1402 از فعالیت های اجرایی در پروژه بزرگ چیتگر

گزارش ماهانه خرداد ماه 1402 از پیشرفت بلوک های در حال ساخت پروژه بزرگ چیتگر تنظیم و منتشرمی گردد. لازم به ذکر است اخبار روزانه پروژه ها در کانال های اختصاصی برای اعضای محترم ارسال شده است لیکن جمع‌بندی گزارش های پیشرفت فیزیکی به عنوان گزارش ماهانه در پایان ماه ارسال می گردد.

گزارش خرداد ماه بلوک N1

گزارش خرداد ماه بلوک N2

گزارش خرداد ماه بلوک N3

گزارش خرداد ماه بلوک N4

گزارش خرداد ماه بلوک N5

گزارش خرداد ماه بلوک N6

گزارش خرداد ماه بلوک D1

گزارش خرداد ماه بلوک D2

گزارش خرداد ماه بلوک D3

گزارش خرداد ماه پهنه (D)