بازدید رئیس هیئت مدیره،قائم مقام مدیرعامل و بازرس قانونی بتاجا از پروژه چیتگر

روز یکشنبه مورخ ۲۹/۵/۱۴٠۲ امیر محمودی رئیس محترم هیئت مدیره بنیاد تعاون آجا ،امیر حسینی قائم مقام محترم مدیر عامل بنیاد تعاون آجا و امیر عسگرزاده  بازرس محترم قانونی بتاجا و مهندس حسینی پور مدیرعامل شرکت عمران آبشار اسپادانا به اتفاق هیئت همراه از پروژه های در دست اقدام واقع در مجتمع بزرگ چیتگر ( پهنهB شرقی و پهنه D) بازدید کردند و در جریان پیشرفت فیزیکی تمام برج ها به صورت جداگانه براساس نمودار و جداول زمانبندی با بررسی و رصد میدانی قرار گرفتند و روند پیشرفت و مراحل ساخت پروژه را مورد ارزیابی قرار دادند. ریاست محترم هیئت مدیره بنیاد بر تسریع در روند ساخت و تکمیل پروژه ها با توجه به زمانبندی از پیش تعیین شده، تاکید بر ضرورت سرعت بخشیدن، کنترل، مدیریت و بهینه نمودن زمان و بهره گیری از امکانات و پتانسیل موجود رهنمودهای لازم را به عوامل فنی و مجریان طرح ارائه کردند.