بازدید امیر دریادار دوم دکتر مداح معاون بهداشت، امداد و درمان آجا و قائم مقام مدیرعامل بتاجا از مجتمع بزرگ چیتگر

در مجموعه بزرگ شهری چیتگر و در پهنه A این مجموعه با توجه به سکونت بیش از 80 درصد از مالکین محترم که عمدتا از پرسنل خدوم ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشند دسترسی به خدمات عمومی از جمله خدمات بهداشتی و درمانی یکی از ضروریات محسوب می گردد. 

شرکت عمران آبشار اسپادانا در سال گذشته با تجهیز و استقرار تیم پزشکی در محل درمانگاه شرایط را جهت ارائه این خدمات مهیا نمود اما با توجه به تقاضای ساکنین محترم تخصیص محل وسیع تر با امکانات بیش تر اجتناب ناپذیر بود.

طی جلسه ای با حضور قائم مقام محترم مدیرعامل بنیاد تعاون آجا و ریاست محترم بهداری آجا و مدیرعامل محترم شرکت عمران آبشار اسپادانا و طی بازدید میدانی به عمل آمده محل مناسبی با وسعت حدود 240 متر مربع جهت برپایی درمانگاه توسط شرکت عمران آبشار اسپادانا تامین و مقرر شد توسط بهداری ارتش جمهوری اسلامی ایران تجهیز و آماده بهره برداری گردد.

تعیین تکلیف دیگر عرصه های بهداشتی و درمانی مجتمع بزرگ چیتگر  از نتایج این جلسه بود که با عملیاتی شدن آن نیاز ساکنین به خدمات عمومی در بخش بهداشت و درمان را مرتفع خواهد نمود.