تحویل برج مسکونی الماس (B1)

برج مسکونی الماس (B1) واقع در مجتمع بزرگ چیتگر تحویل مالکین شد.

برج مسکونی الماس (B1) در دو بلوک 38 و 40 طبقه توسط شرکت عمران آبشار اسپادانا در مجتمع بزرگ چیتگر احداث گردید. این برج مسکونی شامل 498 واحدمسکونی است که تحویل مالکین گردید.

برای تماشای فیلم تحویل برج مسکونی الماس (B1) اینجا کلیک کنید