ساخت و نصب ستون های فلزی برج مسکونی D

همزمان با ساخت ستون های فلزی برج مسکونی D ،عملیات نصب در محل پروژه نیز آغاز گردید. ستون های ساخته شده با وزنی معادل 9تن جهت 3 طبقه طراحی و ساخته شده اند و هم اکنون مراحل نصب آنها در محل برج مسکونی D0 پروژه چیتگر ادامه دارد.