خاکبرداری جنوب بلوک G2
اجرای خاکریزی ضلع شمال شرقی و شرقی بلوک N3
اجرای تسطیح و رگلاژ و آبپاشی و کامپکت کردن لایه خاک ضلع شمالی بلوک N3
جمع آوری دیوار بلوکی در جنوب پامچال 4
ادامه نظافت و لایروبی نهر خیابان A2
جمع آوری نخاله از شرق ارکیده

ادامه حفاری کانال جهت لوله‌کشی آبیاری فضای سبز در رینگ جنوبی پهنه A و جنوب بلوک قضایی
‬‏ شروع حفاری جهت غلاف گذاری کابل برق تیرهای روشنایی در ورودی پارکینگ پامچال 6
‬‏ ادامه نصب کفپوش پیاده روی محوطه جنوب پامچال 4
ادامه نصب جداول کانال جمع آوری آبهای سطحی در شمال ارکیده 11
‬‏ ادامه کار دیوار مالون مسیر ورودی به اتوبان شهید همدانی از بلوار 48 متری
اجرای فونداسیون راه پله دسترسی به پلت‌فرم بلوکB1

ابیاری فضای سبز در رینگ جنوبی پهنه A و جنوب بلوک قضایی
 نصب سیستم آبیاری قطره ای در فضای سبز شمال ارکیده 9
خاکبرداری فونداسیون ادامه دیوار مالون ضلع جنوب بلوک قضایی
‬‏ بارگیری و حمل خاک از شمال بلوک ارکیده 11
خاکریزی، تسطیح، آبپاشی و کامپکت خاک ضلع شمالی بلوک N4