ادامه خاکبرداری جنوب بلوک G2

اجرای خاکریزی ضلع شمال شرقی بلوک N3 و شمال بلوک N4

ادامه نظافت و لایروبی نهر خیابان A2

آماده سازی فضای سبز جنوب ارکیده 8 جنب پست برق

ادامه حفاری کانال جهت لوله‌کشی و انتقال آب خاکستری از محوطه جنوب پامچال 4

ادامه نصب کفپوش پیاده روی محوطه جنوب پامچال 4

ادامه حفاری کانال جهت لوله‌کشی آبیاری فضای سبز در جنوب بلوک قضایی

جمع آوری نخاله از پهنه A

خاکریزی، تسطیح و رگلاژ خاک در محوطه بین ورودی و خروجی اتوبان شهید همدانی

خاکریزی، تسطیح، آبپاشی و کامپکت کردن لایه ساب بیس در مسیر ورودی به بلوار 48 متری از اتوبان شهید همدانی

ادامه کار دیوار مالون ضلع جنوب مسیر ورودی به اتوبان شهید همدانی از بلوار 48 متری

شروع نصب جداول مسیر ورودی به اتوبان شهید همدانی از بلوار 48 متری

بارگیری و حمل دیوار پیش ساخته بتنی از محوطه پارکینگ جنب درب دژبانی پژوهش و انتقال به پهنه E