نمونه کارها

خانه نمونه کارها

نمونه کارها

ورود و تخلیه بار میلگرد جهت فونداسیون قطعه B واقع در پهنه D (طبیعت) فروردین 1402

تخلیه میلگرد در قطعه F در پهنه D (طبیعت) فروردین 1402

ورود و تخليه بار میلگرد به پهنه D ( طبيعت ) قطعه B حدود ۴۰۰ تن

تصاویری از تخلیه بار میلگرد در قطعه F در پهنه D(طرح توانمندسازی)

فعالیت های اجرایی بلوک D2 در پهنه B شرقی

فعالیت های اجرایی بلوک D1 در پهنه B شرقی

گزارش عملکرد پهنه D شهرک مسکونی چیتگر

خانه های سازمانی پروژه 96 واحدی انزلی

گزارش هفتگی عملکرد بلوک N6 هشتم الی سیزدهم بهمن ماه 1401

گزارش هفتگی عملکرد بلوک N5هشتم الی سیزدهم بهمن ماه 1401

گزارش هفتگی عملکرد بلوک D3 هشتم الی سیزدهم بهمن ماه 1401

گزارش هفتگی عملکرد بلوک D2 هشتم الی سیزدهم بهمن ماه 1401

گزارش هفتگی عملکرد بلوک D1 هشتم الی سیزدهم بهمن ماه 1401

گزارش پیشرفت برج B3 در پهنه B غربی از فروردین الی بهمن ماه 1401

گزارش پیشرفت عملیات اجرایی بلوک N3در آذر ماه 1401

گزارش پیشرفت عملیات اجرایی بلوک D3 در آذر ماه 1401

گزارش پیشرفت عملیات اجرایی بلوک D2 در آذر ماه 1401

اجرای عملیات خاکبرداری جهت محوطه سازی بلوک B3 در آذر ماه 1401

گزارش پیشرفت عملیات اجرایی بلوک N6 در آبان ماه 1401

گزارش پیشرفت عملیات اجرایی بلوک N5 در آبان ماه 1401

گزارش پیشرفت عملیات اجرایی بلوک N4 در آبان ماه 1401

پروژه اقدام ملی پردیس آبان ماه 1401

مجتمع فرهنگی اقامتی بصیرت قم آبان ماه 1401

ورود اولین پارت کاشی و سرامیک بلوک های N و D در آذر ماه 1401

گزارش تصویری از روند بتن ریزی در پهنه D طرح توانمند سازی آخر آبان ماه 1401

گزارش تصویری از اقدامات امنیتی انجام شده در پروژه های شهرک مسکونی چیتگر

گزارش عملکرد پیشرفت بلوک N4 در مهر ماه 1401

گزارش عملکرد پیشرفت بلوک N3 در مهر ماه 1401

گزارش عملکرد پیشرفت بلوک D3 در مهر ماه 1401

گزارش عملکرد پیشرفت بلوک D2 در مهر ماه 1401

گزارش عملکرد پیشرفت بلوک D1 در مهر ماه 1401

گزارش عملیات پیشرفت پروژه بزرگ چیتگر در شهریور ماه 1401

گزارش پیشرفت عملیات اجرایی مهمانسرای یاس فاطمی در شهریور ماه 1401

گزارش پیشرفت عملیات اجرایی پهنه D در مرداد ماه 1401

گزارش پیشرفت عملیات اجرایی مهمانسرای یاس فاطمی در مرداد ماه 1401

گزارش مرداد ماه از پیشرفت بلوک N5

گزارش مرداد ماه از پیشرفت بلوک N4

گزارش مرداد ماه از پیشرفت بلوک N3

بازدید شهردار محترم تهران از پادگان 06 ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرداد ماه 1401

بازدید دوره ای مدیرعامل محترم بتاجا از شهرک بزرگ چیتگر در خرداد ماه 1401

بازدید مدیر عامل محترم بتاجا در فروردین 1401 از پروژه نوشهر

گزارش ماهیانه تیر از پروژه یاس فاطمی پدافند

گزارش ماهیانه اردیبهشت از پروژه یاس فاطمی پدافند

گزارش ماهیانه فروردین از پروژه یاس فاطمی پدافند

گزارش تصویری عملکرد پروژه دافوس در سال 1400

گزارش تصویری پروژه قم در تاریخ 1400.12.17

گزارش تصویری پروژه قم در تاریخ 1400.09.22

گزارش تصویری پروژه قم در تاریخ 1400.07.04

گزارش ماهیانه تیر ماه 1401 از پروژه شهید قرنی

فعالیت‌های اجرایی محوطه سازی پروژه بزرگ چیتگر

اولین گزارش تصویری از عملیات اجرایی پروژه مسکونی انزلی در تیر ماه 1401

1401.05.01مراسم کلنگ زنی مجتمع درمانی و پزشکی یاس در شهرک مسکونی چیتگر

گزارش ماهیانه تیر ماه از پهنه D در پروژه مجتمع بزرگ چیتگر

گزارش ماهیانه تیر ماه از بلوک N6 در پهنه B شرقی

گزارش ماهیانه تیر ماه از بلوک N5 در پهنه B شرقی

گزارش ماهیانه تیر ماه از بلوک N4 در پهنه B شرقی

گزارش ماهیانه تیر ماه از بلوک N3 در پهنه B شرقی

گزارش ماهیانه تیر ماه از بلوک D3 در پهنه B شرقی

گزارش ماهیانه تیر ماه از بلوک D2 در پهنه B شرقی

گزارش ماهیانه تیر ماه از بلوک D1 در پهنه B شرقی

اولین گزارش تصویری از عملیات اجرایی پروژه مسکونی رشت در تیر ماه 1401

گزارش ماهیانه فروردین ماه از پروژه ساری تهیه شده توسط شرکت عمران ابشار اسپادانا

گزارش فعالیت‌های اجرایی محوطه سازی پروژه چیتگر

گزارش صداوسیما در رابطه با کلاهبرداری درمنطقه ۲۲تهران

گزارش ماهیانه تیر ماه 1401 از بلوک B3 در پهنه B غربی

گزارش ماهیانه خرداد ماه 1401 از بلوک B3 در پهنه B غربی

گزارش ماهیانه خرداد ماه 1401 از پروژه پهنه C

گزارش ماهیانه خرداد ماه 1401 از پروژه شهید قرنی

گزارش ماهیانه اردیبهشت ماه 1401 از پروژه شهید قرنی

گزارش ماهیانه فروردین ماه 1401 از پروژه شهید قرنی

اولین گزارش ماهیانه در خرداد ماه 1401 از پهنه A ، ورزشگاه

گزارش ماهیانه خرداد ماه 1401 از پهنه D

گزارش ماهیانه فروردین ماه 1401 از پهنه D

گزارش ماهیانه خرداد ماه بلوک N6

گزارش ماهیانه اردیبهشت ماه بلوک N6

گزارش ماهیانه فروردین ماه بلوک N6

گزارش ماهیانه خرداد ماه بلوک N5

گزارش ماهیانه اردیبهشت ماه بلوک N5

گزارش ماهیانه فروردین ماه بلوک N5

گزارش ماهیانه خرداد ماه بلوک N4

گزارش ماهیانه اردیبهشت ماه بلوک N4

گزارش ماهیانه فروردین ماه بلوک N4

گزارش ماهیانه خرداد ماه 1401 بلوک N3

گزارش ماهیانه اردیبهشت ماه 1401 بلوک N3

گزارش ماهیانه فروردین ماه 1401 بلوک N3

گزارش ماهیانه خرداد ماه 1401 بلوک N1

گزارش ماهیانه اردیبهشت ماه 1401 بلوک N1

گزارش ماهیانه فروردین ماه 1401 بلوک N1

گزارش ماهیانه خرداد ماه 1401 بلوک D3

گزارش ماهیانه اردیبهشت ماه 1401 بلوک D3

گزارش ماهیانه فروردین ماه 1401 بلوک D3

گزارش ماهیانه خرداد ماه 1401 بلوک D2

گزارش ماهیانه اردیبهشت ماه 1401 بلوک D2

گزارش ماهیانه فروردین ماه 1401 بلوک D2

گزارش ماهیانه خرداد ماه 1401 بلوک D1

گزارش ماهیانه اردیبهشت ماه 1401 بلوک D1

گزارش ماهیانه فروردین ماه 1401 بلوک D1

گزارش کامل بازدید مدیر عامل محترم از بلوک‌های N و D

کلیپ گزارش عملکرد ساخت وساز در برج N6پهنه Bشرقی چیتگر اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

کلیپ گزارش عملکرد ساخت وساز در برج N5پهنه Bشرقی چیتگر اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

کلیپ گزارش عملکرد ساخت وساز در برج N4پهنه Bشرقی چیتگر اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

کلیپ گزارش عملکرد ساخت وساز در برجN3پهنه Bشرقی چیتگر اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

کلیپ گزارش عملکرد ساخت وساز در برجD3پهنه Bشرقی چیتگر اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

کلیپ گزارش عملکرد ساخت وساز در برجD2پهنه Bشرقی چیتگر اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

بازدید از بخش های مختلف کارخانه کاوک

ceritaseks2.com freetamilsexstories.pro hotty gets her vagina examined. www.xxxhindisexstories.me